FANDOM


Kiiski

Piirroskuva kiiskestä.

Latinaksi: Gymnocephalus cernuus

Ruotsiksi: gers

Englanniksi: ruffe

Tuntomerkit:

Kiiski on pieni, vihertävän ruskea ja piikikäs ahventen heimoon kuuluva pohjakala. Se muistuttaa ulkonäöltään hieman kuhaa tai ahventa, mutta eroaa näistä värityksen ja yhteenkasvaneiden selkäevien perusteella. Kiisken piikikkään pään alaosassa on liman täyttämiä kuoppia, ja myös sen ihoa peittää voimakas limakerros.

Esiintyminen ja alkuperä:

Kiisken levinnäisyys käsittää suurimman osan Eurooppaa ja Aasian pohjoisosat. Kiiski puuttuu Pyrenneitten ja Apenniinien niemimaalta sekä Skotlannista. Norjassa kiiskeä tavataan maan eteläosien sisävesissä. Suomessa kiiski elää runsaslukuisena hyvin monenlaisissa vesissä. Kiiskiä ei tavata kaikista turverantaisista ja mutapohjaisista lammista, joista hapekkaat kivikko- tai hiekkapohjat puuttuvat. Tästä johtuen kiiski ei runsaslukuisuudestaan huolimatta ole yhtä yleinen kuin ahven. Sen esiintmisen pohjoisosa kulkee Maanselän vedenjakajalla, eli kiiski puuttuu Jäämereen laskevista vesistöistä. Itämeressä kiisken elinalue ulottaa kauemmaksi rannikosta kuin muiden sisävesikalojen. Kiiski hyötyy lievästä rehevöitymisestä, mutta sen lisääntminen heikkenee rehevöitymisen pahentuessa.

Lisääntyminen:

Kiisken kutu alkaa pian jäiden lähdettyä ja se kestää pitkälle heinäkuuhun. Kiiski saavuttaa sukukypsyyden 1-3 vuoden iässä, jolloin sen pituus on 6-12 cm. Nopeakasvuiset koiraskalat voivat olla sukukypsiä jo vuodenkin iässä.

Ravinto, kasvu ja vaellukset:

Kiisken kasvussa on vaihtelua eri vesistöjen välillä - kyse lienee tarjolla olevan ravinnon sekä kiisken ja muiden samaa ravintoa käyttävien kalojen määrästä. Helsingin edustalla kymmensenttinen kiiski on 2-vuotias, Tuusulanjärvessä 3-4 vuotias, mutta Keski-Suomen vähäravinteisissa vesissä 5-8 vuotias. Kiisken silmät ovat sopeutuneet aistimaan vähäistä valoa, ja kiiski on aktiivisimmillaan hämärässä tai pimeässä.

Kiiskelle kelpaavat ravinnoksi lähes kaikki pohjalta löytyvät eläinkunnan edustajat, myös mäti. Vaikka kiisken on todettu eräissi tutkimuksissa syövän talvisin runsaasti siian mätiä, ei ole varmuutta siitä, pystyykö kiiski heikentämään siika- tai muikkukantoja. Toisaalta esimerkiksi ahven, hauki, kuha ja made käyttävät runsaasti kiiskiä ravinnokseen.

Kalastus ja saaliit:

Kiiski ei ole Suomessa varsinaisen kalastuksen kohteena, kuitenkin sen mäti ja kiiskikeitto maistuvat monille. Viimevuosisadan alussa kiisket olivat rahanarvoinen tuote Karjalan kannaksella, josta talvella pyydettyjä, eläviä kaloja vietiin Pietariin asti. Nykyisin runsaat kiiskivaramme saavat olla pääsiallisesti omissa oloissaan - pieni koko ja hankala käsiteltävyys rajoittavat kiisken käyttöä.

Kannan uhkatekijät, hoito ja uhanalaisuus:

Kiiski kannat eivät ole uhattuina, vaikka kovin voimakas rehevöityminen ei ole niille hyväksi.